Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

İlaçlar

Tedavinin terapötik referans aralığında olup olmadığını belirlemek için serumdaki seviyesi test edilir. Tedavi kontrolü ilaç uygulamasından en az 6 gün sonra yapılabilir. Kan örneği, ilaç uygulamasından 8 saat sonra alınmalı ve tedaviye başlandıktan ya da doz değişimi yapıldıktan 10 gün geçmeden test edilmemelidir.

Digoksin seviyeleri için terapötik aralık 0,8 ila 2,4 ng / ml' dir.

Digoksin düzeyi >2,5 ng / ml ise toksikasyon ile ilişkilidir.

Tedavinin terapötik referans aralığında olup olmadığını belirlemek için serumdaki seviyesi test edilir. Kan örneği ilaç uygulamasından 8 saat sonra alınmalı ve tedaviye başlandıktan ya da doz değişimi yapıldıktan 10 gün geçmeden test edilmemelidir.

Serum konsantrasyonu ile klinik yanıt arasındaki ilişki tam olarak kanıtlanamamıştır. Valproik asitin serum proteine bağlanması konsantrasyonuna bağlıdır. Yaşlılarda, hiperlipidemik hastalarda ve hepatik ve böbrek hastalıkları olan hastalarda beklenenden daha yüksek serbest fraksiyonlar oluşur.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM