Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Patoloji

Deri biyopsisi, deri punch biyopsi veya bistürü ile kavun dilimi şeklinde alınabilir. Biyopsinin alınacağı alan lezyonu içermelidir. Deri biyopsisi ile hayvanlarda mantar ve bakteriyel patojenlere bağlı deri hastalıklarının, deri parazitlerinin, endokrin dengesizliklerine bağlı deri hastalıklarının, otoimmun dermatozların ve bezı genetik hastalıkların tanısı konulabıilir. Özellikle kronik hale gelmiş deri hastalıklarının tansında oldukça güçlü bir tanı yöntemidir.

Kan sitolojisinde kanla ilgili hastalıkların tanısı yapılır. Eğer yapılan hemogramlarda ve formül lökositte  beyaz kan hücrelerinin sayısı sürekli normalden yüksek çıkıyorsa lösemi olasılıklar içindedir. Bu durumda lösemi olup olmadığının kan sitolojisinde kontrol edilmesi gereklidir.

Ayrıca aneminin nedenini kan sitolojisi ile araştırılabilir. Örneğin otoimmun hemolitik anemide aglitünasyon, makrotrombosit varlığının saptanması, mast hücreli tümörün sistemik hale gelip gelmediğinin kontrolü, kemik iliğinde  rejenerasyonun varlığının araştırılması, otoimmun anemilerde sfrerosit varlığının kontrolü gibi farklı hastaklıklarda kan sitolojisi kullanılabilir.

Kronik gastritis durumlarında mideden endoskopi ile alınacak biyopsi dokusunda helikobakter rutin olarak laboratuvarımızda bakılmaktadır. Mide dokusunda yangının görülmesi, bu durumun derecelendşirmesi ve helikobakter varlığının saptanması sindirim sistemi hastalıklarının tanısında oldukça önemlidir.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM