Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Hastalık Panelleri

Hemogram, Formül Lökosit, Retikülosit, Total Protein, Bilirubin (total), Demir, Demir Bağlama, Ferritin, Antinüklear Antikor (ANA) testi-sadece kedi ve köpekler için

Glikoz, İnsulün, Fruktozamin, HbA1C, TİT (Tam idrar analizi)

Anaplasma spp. / kan frotisi,

Babesia spp. IgG-IgM / IFA,

Ehlichia spp. IgG-IgM / IFA,

Leishmania spp. IgG-IGM / IFA,

Borellia burgdorferi IgG-IgM / IFA,

Drofilaria immitis Antijen / ELISA

 

2 ml EDTA’ lı tam kan, 2 ml Serum

Kan parazitlerinin kanda aranması (yayma froti): Haemobartonella canis, Anaplasma spp., Babesia spp.Ehrlichia spp. ve Theileria spp.

Serolojik testler:

Babesia spp. (Antikor) IgG / IgM – IFA

Leishmania spp. (Antikor) IgG / IgM – IFA

Ehrlichia spp. (Antikor) IgG / IgM – IFA

- Kalp kurdu (Heartworm - Dirofilaria immitis) (Antijen) – ELISA)

APTT (Aktif parsiyel tromboplastin zamanı), D-Dimer, Faktör VIII, Fibrinojen, PT (Protrombin Zamanı)

Üre, Kreatinin, Glikoz, Fruktozamin, Kolesterol, ALP, ALT, Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Total T4, Hemogram

Kanda İncelenen Etkenler:

- Kist Hidatik - Echinococcus granulosus (Antikor) IgG – IFA

- Toksoplazmozis - Toxoplasma gondii (Antikor) IgG – ELISA / IgM – IFA

Neospora caninum (Antikor) IgG / IgM – IFA

- Kalp kurdu (Heartworm – Dirofilaria immitis) (Antijen) – ELISA

Dışkıda İncelenen Etkenler:

Toxocara spp., Isospora spp. Ancylostoma spp., Taenia spp., Entamoeba histolytica, Trichomonas spp. – Gaitada Parazit İncelemesi

Helicobacter pylori (Antijen) – Hızlı Test

Giardia spp. (Antijen) – Hızlı test

- Deri Parazitleri - Sarcoptes spp.Demodeks spp., pire

- Mantar Kültürü – Microsporum spp.Trichophyton spp.

- Deriden Kültür ve Antibiyogram

Kültür ve Antibiyogramda İncelenen Etkenler:

- MRSA (Metisilin Dirençli Stafilokoklar), GSBL (Geniş Spektrumlu Beta Laktamaz Dirençli Enterobacteriaceae üyeleri), Pasteurella multocida, Salmonella spp.)

Kanda İncelenen Etkenler:

Brucella canis (Antikor) IgG / IgM – IFA

Leptospira spp. (Antikor) IgG / IgM – IFA

- Lyme – Borrelia burgdorferi (Antikor) IgG / IgM – IFA


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM