Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Hızlı Testler

Anaplasma spp.’ e yönelik antikorları kalitatif olarak tespit eden immünokromatografik hızlı test kitleri mevcuttur. Örnekte yeterli miktarda antikor mevcutsa, pozitif reaksiyon gözle görülür. Antikor belirlemede hassasiyeti düşüktür, yanlış sonuçlar alınması olasıdır. Ehrlichia türleri ile çapraz reaksiyon görülme olasılığı mevcuttur. Diğer hızlı test kitlerinde olduğu gibi kesin bir klinik tanı aracı değildir, tüm klinik ve laboratuvar bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir. İnfekte köpekler, hastalığın klinik bulguları ilk ortaya çıktığı dönemde seronegatif olabilir ve yaklaşık 2 hafta içinde tekrar serolojik testin yapılması gerekebilir. A. phagocytophilum antikorları hem sağlıklı hem de klinik hasta köpeklerde tespit edilebilir ve bu nedenle pozitif test sonuçları klinik hastalığı kanıtlamamaktadır.

Borrelia burgdorferi’ ye yönelik antikorları kalitatif olarak tespit eden immünokromatografik hızlı test kitleri mevcuttur. Eğer örnekte yeterli miktarda antikor mevcutsa pozitif reaksiyon gözle görülür. Antikor tespitinde hassasiyeti düşüktür, yanlış sonuçlar alınması olasıdır. Hastalık tanısınun onaylanmasında diğer serolojik testler gereklidir.

E. canis’ e yönelik antikorları kalitatif olarak tespit eden immünokromatografik hızlı test kitleri mevcuttur. Örnekte yeterli miktarda antikor mevcutsa, pozitif reaksiyon gözle görülür. Antikor belirlemede hassasiyeti düşüktür, yanlış sonuçlar alınması olasıdır. Hastalık tanısının onaylanmasında diğer klinik testler gereklidir. Diğer Ehrlichia türleri ile çapraz reaksiyon görülme olasılığı mevcuttur. Belirli bir titrenin üzerinde pozitif değer alınmasının anlamlı olmasından dolayı IFA ya da ELISA gibi yöntemlerin uygulanması tavsiye edilir.

Genç hayvanlarda fazlaca rastlanır. Trofozoitleri ince bağırsak mukozasında bulunur. 3-10 günde kistleri dışkı ile atılmaya başlar. Trofozoitleri çevrede birkaç hafta yaşayabilir. Bulaşma doğrudan temas yoluyla veya kontamine materyallerin feko-oral yolla alınması ile gerçekleşir. Özellikle kronik infeksiyon aşamasında, Giardia kistleri aralıklı olarak atıldığından 3-5 gün boyunca toplanan örneklerin gün aşırı olarak incelenmesinde fayda vardır.

Köpek ve kedilerde Giardia antijeni saptayan hızlı teşhis kiti mevcuttur. Bilinmeyen bazı nedenlerle, tedaviden sonra klinik olarak normal hayvanlar Giardia Antijen Hızlı Testi' nde pozitif olarak kalmaktadır. Dışkının tuzlu sıvıda flotasyon yöntemi ile kombine uygulanması semptomatik hayvanların teşhisinde faydalıdır.

 

Leishmania spp.’ ye yönelik antikorları kalitatif olarak tespit eden immünokromatografik hızlı test kitleri mevcuttur. Yanlış sonuçlar alınması riskinden dolayı diğer testler kullanılarak teyit edilmesi, klinik ve laboratuvar bulguları ile birlikte değerlendirilmesi gereklidir. Negatif sonuçlar Leishmaniazis infeksiyonu ihtimalini ortadan kaldırmaya yeterli değildir.

Hızlı test kitleri ile yapılan dışkıda Parvovirus antijen testinde yanlış sonuçlar olasıdır. Tüm hızlı test kitlerinde olduğu gibi, kesin klinik tanı, ancak klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile birlikte değerlendirdikten sonra yapılabilir.

Transizyonel hücre karsinomu (TCC) köpeklerin alt üriner sisteminde sıklıkla rastlanan malign tümörlerindendir. Sonraki aşamalarında bölgesel lenf düğümlerine ve diğer organlara metastaz yapma özelliğindedir. V-BTA aglütinasyon testi (duyarlılık %90, özgüllük %78) tümör ile ilişkili idrar protein komplekslerini belirlemektedir.

Lütfen dikkat: Aşağıdaki nedenlerle yanlış pozitif sonuçların mümkün olduğunu unutmayınız:

hematüri

Şiddetli proteinüri

Şiddetli glikozüri

piyüri

Glomerülonefrit, Diyabet, Hiperadrenokortisizm, Meme septal pannikülit, Diş hastalığı vakalarında da pozitiflikler görülebilir.

Örnek stabilitesi: 48 saat (idrar örneğinin bu süre içinde laboratuvara ulaştırılamayacağı durumlarda, örneği dondurulmuş olarak gönderiniz)


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM