Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Organ Panelleri

Hemogram, Tam İdrar analizi, idrar kültürü, BUN, kreatinin, Na, K, Ca, P, Cl

Hemogram, ALT, AST, Total T4, Östrojen, Testesteron, Mantar ve Parazit direk inceleme

Mantar ve parazit direk inceleme, Antinükleer Antikor (ANA)

Hemogram, lipaz, amilaz, dışkıda gizli kan, dışkıda parazit incelemesi, Parvovirus Ag – ELISA, Distemper Virus Ab (IgG/IgM) – ELISA

Hemogram, Formül Lökosit, Kan sitolojisi

Hemogram, ALT, AST, ALP, bilirubin, totalprotein, glikoz, trigliserid, üre, TİT

Hemogram, amilaz, lipaz, Pankreatik amilaz, Canine TLI

Hücre sayısı, total protein, dansite, bakteriyolojik inceleme, sitoloji, glikoz

Total T4, Free T4, TSH, Total T3, Free T3


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM