Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Organ Panelleri

Hemogram, Tam İdrar analizi, idrar kültürü, BUN, kreatinin, Na, K, Ca, P, Cl

Hemogram, ALT, AST, Total T4, Östrojen, Testesteron, Mantar ve Parazit direk inceleme

Hemogram, Formül Lökosit, Kan sitolojisi

Hemogram, ALT, AST, ALP, bilirubin, totalprotein, glikoz, trigliserid, üre, TİT

Hücre sayısı, total protein, dansite, bakteriyolojik inceleme, sitoloji, glikoz


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM