Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Endokrinolojik Analizler

Köpeklerde Cushing Sendromunda kortizol değeri aralıklı olarak arttığından ve kedilerde kan örneği alınırken stres gelişimi yaygın olduğundan, tek başına kortizol değeri ölçümü ile hastalık teşhisi mümkün değildir.

Tüm kortizol testlerinin 12 saat açlıktan sonra alınan kan örneği ile gerçeklerştirilmesi önerilir.

Total T4; free (serbest) ve proteine bağlı fraksiyonlardan oluşur. Endojen T4 sadece tiroid bezinde üretilir. Kedilerde hipertiroidizm, köpeklerde ise hipotiroidizm tanısı koymada önemli bir göstergedir. Bazı hipotiroidizmli köpeklerde referans değerler arasında T4 seviyeleri belirlenmiştir (Hipotiroidizmin erken aşamalarında normal T4 değerleri mümkündür).

Buna ek olarak, bazı hipotiroidizmli köpeklerde T4 antikorları gelişebilir. Böylece, bu antikorların yanlış yüksek T4 sonuçlarına neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Endikasyon: 

Köpeklerde Hipotiroidizm

Tiroid hormon takviyesi alan hipotiroidizmli köpeklerin takibi

Kedilerde Hipertiroidizm

Radyoaktif iyot veya metimazol tedavisi alan hipertiroidizmli kedilerin takibi

Sonucu etkiyen faktörler:

Lipemi, hemoliz ve oda sıcaklığında uzun süreli depolama yanlış sonuçlara neden olabilir.

Levotiroksin, Kortikosteroid, fenobarbital, sülfanomid, Asetilsalisilik asit, furosemid, progestajen kullanımı T4 ölçümünü değiştirebilir.

Küçük ırk köpeklerde T4 seviyeleri daha yüksekolup referans değerler içindedir.

Greyhound ırkı köpekler daha düşük T4 konsantrasyonuna sahip olabilir.

Sprint koşularda T4 seviyesi artar, Uzun mesafelere yarışlarında (kızak köpekleri) azalır.

Gebelik T4 ve fT4 seviyelerini artırabilir.

Sonuçlarının yorumlanması

Artan TSH ve azalan T4:

Hipotiroidizm olasılığı

Artan TSH ve normal T4:

Hipotiroidizm olasılığı daha az (istisna: T4 antikorları varlığında gelişebilir)

NTH tedavisi veya ilaçlar kesildikten sonra testlerin tekrarı,

Free T4 ve NTH’ a yönelik testlerin yapılması önerilir.

Normal TSH ve azalan T4:

Hipotiroidizm olasılığı muhtemeldir.

NTH tedavisi veya ilaçlar kesildikten sonra testlerin tekrarı,

NTH’ a yönelik testlerin yapılması,

TSH stimülasyon testi yapılması önerilir.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM