Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Dışkı Analizleri

Karnivorlarda, Clostridium perfringens’ in artışı bağırsak florası dengesizliğinin bir işaretidir. Genellikle Clostridium’ lar tarafından meydana gelen infeksiyonlara toksinleri neden olmaktadır. Bu yüzden dışkı gibi klinik örneklerde Clostridium toksinlerinin tespiti önem taşımaktadır. Dışkı örneğinde C. perfringens enterotoksinleri kedi ve köpeklerde ishal, antibiyotikle ilişkili diyare, psödomembranöz kolite neden olmaktadır.

Dışkı örneği veya rektal svablar bağırsak patojenlerine ait seçici besiyeri kullanımı ve zenginleştirme metotları ile test edilir.

Salmonella spp. – cins düzeyinde etken identifikasyonu ve antibiyogramı içerir.

- Campylobacter türleri***; Campylobacter jejuniCampylobacter coli vs.

***ÖNEMLİ: Campylobacter spp.’ ye yönelik testler rutin gaita kültürü testi içerisinde gerçekleştirilmemektedir. Eğer Campylobacter spp. şüphesi mevcutsa, bu test isteğinizi özel olarak belirtmeniz gereklidir. Farklı işlemler ve farklı ücretlendirme içermektedir.

Sağlıklı hayvanlarda, GI kanala minimum miktarda kan aktarılır. GI tümörler GI kanamaya neden olabilir. GI kanamanın diğer nedenleri ülser, inflamatuvar bağırsak hastalığı, kan emici bağırsak parazitleri ve yabancı cisim varlığıdır. Ayrıca oral yolla veya nazofaringeal lezyonlardan kan yutulması şeklinde de gelişebilir.

Birkaç gün ardarda alınan numuneler ile GI sistem değerlendirilmesi önerilir. Yanlış pozitif sonuçları önlemek için, örnek almadan önceki 3 gün içinde et ile besleme yapılmamalıdır. Taze et veya pişmemiş sebze diyetleri, C vitamini takviyesi, Antikoagülan, aspirin ve steroidler yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.

Makroskobi; görünüm, renk, koku, kan ve mukus varlığı, hazmedilmemiş besin artıkları varlığı

Mikroskobi; et lifleri, yağ tanecikleri (yağ asitleri, nötral yağlar), selülöz parçaları, nişasta tanecikleri, yabancı cisimler yönünden inceleme yapılır.

Endikasyon:

Sindirim sistemi bozuklukları şüphesi

Ekzokrin pankreas yetmezliği

Dışkı içeriği diyete bağlı olarak değişir. Çiğ et ile beslenen bireylerin dışkısında yağ asidi ve lifler bulunur.

Çeşitli immunosupresif etkiler ya da uzun süren antibiyotik tedavi uygulamaları bağırsak florasında aşırı maya çoğalmasına neden olarak (özellikle Candida spp.), ishal oluşumuna neden olabilir.

Parazit ookistleri, yumurta ve larvaları aralıklı olarak dışkı ile atıldığından 3 gün aralıklarla dışkıda parazit incelemesi tavsiye edilir. Test numuneleri kısa süre içinde soğuk zincir ile laboratuvara gönderilmelidir. Yetişkin parazit formları herhangi bir koruyucu olmadan (formalin içinde olmamalı!) gönderilmelir ya da tuzlu su çözeltisi içeren bir tüp içinde gönderilmelidir.

Bknz. Parazitoloji bölümü

Kronik ishal köpeklerin dışkısında kantitatif yağ ve tripsin analizi ile, pankreatik ekzokrin yetersizlik, ince bağırsak malabsorpsiyonu teşhisi yapılması mümkündür. Malabsorbsiyonlu veya pankreas yetersizliği olan köpeklerde 24 saatlik yağ atılımı anlamlı derecede yüksek olur. Pankreas yetersizliği bulunan hayvanlarda ortalama 24 saat içinde tripsin varlığı anlamlı olarak düşük, malabsorpsiyonlu köpeklerde anlamlı olarak yüksek olmaktadır.

Dışkıda tripsin sindirimi testi; sağlıklı pankreasın inaktivasyonu (tripsin üretimi aralıklı olabilir) veya laboratuvar testinden önce tripsinin bağırsakta veya dışkıda bakteri proteazları tarafından inaktive edildiği durumlarda negatif olabilmektedir.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM