Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Hastalık Panelleri

Hemogram, Formül Lökosit, Retikülosit, Total Protein, Bilirubin (total), Demir, Demir Bağlama, Ferritin, Antinüklear Antikor (ANA) testi-sadece kedi ve köpekler için

IBR, BVDV, BRSV, Parainfluenza Virus-3, Mycoplasma bovis

Coronavirus, Rotavirus, E. coli 99, Criptosporidium parvum

NEFA, BHB (Beta Hidroksibütirik Asit), Üre (BUN), MUN, Somatik Hücre Sayımı

Üre, Kreatinin, Glikoz, Fruktozamin, Kolesterol, ALP, ALT, Kalsiyum (Ca), Fosfor (P), Total T4, Hemogram


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM