Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Süt Analizleri

Aerobik bakteri kültürü ile Staphylococcus spp., Streptococcus spp., gram pozitif çomaklar ve Enterobacteriaceae familyası üyeleri*** gibi birçok bakterinin tür bazında tanımlanması gerçekleştirilir. Daha sonrasında belirlenen etkenin mastitis tedavisinde kullanılan sistematik veya memeiçi uygulamaları bulunan antibiyotiklere duyarlılığı ya da dirençliliği saptanarak rapor edilir.

ÖNEMLİ***: Aerobik bakteri kültürü genel bakteriyolojik değerlendirmedir. Mycoplasma spp. gibi özel gereksinimlere ihtiyaç duyan etkenler saptanamaz. Mycoplasma spp. şüpheli örneklerden Mycoplasma Kültürü yapılması tavsiye edilir.

Lütfen dikkat:

- Bakteri kültürü için gönderilen süt örnekleri sızdırmayan kap içerisinde, soğuk zincir oluşturularak 48 saat içinde laboratuvara ulaşması önemlidir! Örnek alındıktan sonra gerçekleşen sıcaklık değişimleri ve kuruma bakterilerin sayıca azalmasına neden olarak kontaminasyonun gelişmesine olanak sağlar.

- Antibiyotik tedavisi yapılmış ise, uygulamadan en az 72 saat sonra örnek alımı yapılmalıdır! Meme içi uygulamalar mevcut ise daha fazla süreye ihtiyaç vardır.

Candida spp. veya Malassezia spp. gibi mantar (maya) etkenlerinin belirlenmesi için mantar kültürü talep edilmelidir. Bakteri kültüründe bu etkenlere dair sonuç verilmemektedir.

- Örnek almadan önce ve sırasında sterilite kurallarına dikkat ediniz. Meme dokusundan örnek alırken bölgenin kontaminantlardan uzaklaştırılması önemlidir. Süt sağımı sırasında, ilk süt damlaları dışarı atıldıktan sonra "orta" kısımdan örnek alınmalıdır. Süt örneği başka bir bölgeye temas edilmemelidir. Bu şekilde bir kontaminasyon gerçekleşirse, örnek alma işlemi tekrarlanmalıdır. Enjektör gibi materyallerden akma ve sızma olasılığı bulunduğu unutulmamalıdır.

Mantarlar (Aspergillus spp., Candida spp.Malassezia spp.Cryptococcus spp., vs.) gibi etkenler mastitis infeksiyonlarında etkili olabilir.

***ÖNEMLİ: Süt örneği gönderilerek mantar kültürü istenildiğinde, mantar (maya) yönünden inceleme yapılarak mantar kültürü ve tiplendirmesi yapılır. Bu testin içeriğinde bakteri etkenlerinin tespit edilmediğini unutmayınız!

MUN değeri, kan ve diğer vücut sıvılarının üre seviyelerini temsil etmektedir. MUN ineklerin protein durumunu izlemek için kullanılabilir.

MUN değerlerini etkileyen faktörler: Besleme sistemi, rasyonlar, inek yemleme modelleri.... MUN değeri genellikle beslemeden 3-5 dakika sonra pik yapar. Öğleden sonra alınan değerler genellikle daha düşük görülmektedir. Holstein ırkı, diğer sütçü ırklara göre daha düşük MUN değerine sahiptir. Ayrıca, MUN değerleri yaz aylarında daha yüksek olma eğilimindedir.

MUN değeri sürü içinde 2 ila 3 puan arasında değişiyorsa, rasyon veya yem değişikliklerini, yem yönetimi sorunları araştırılmalıdır. MUN düzeyi normal aralıkların dışında ise; rasyon, süt bileşenleri, beslenme yönetimi ve besin dengesini araştırılmalıdır.

Düşük MUN değeri, olası bir diyet protein eksikliğini göstermektedir.

Yüksek MUN düzeyleri, aşırı diyet proteini veya ruminal protein, protein fraksiyonları ve enerji dengesizliği ile ilişkili olabilir. Ayrıca azalan süt verimi, protein ve yem verimliliği ile ilişkili olabilir. Yüksek MUN değeri proteinin dışarı atılmak üzere kullandığını gösterir. Ayrıca fazla nitrojenin dışarı atıldığı anlamına gelir.

Mikoplazmal mastitis etkenlerinin kültürü zordur ve izolasyon için özel teknikler gereklidir. Aniden ortaya çıkar, oldukça bulaşıdır ve infekte sürülerde hızla yayılabilir. Bazı vakalarda artrit şekillense bile, birçok hayvanda çok az sistemik belirtiler görülür. Klinik tedavi başarısı zayıftır ve çoğu ineğin itlaf edilmesi gerekir. Mikoplazmal mastitin kontrolünde etkin hijyen koşullarının oluşturulması şarttır. Etkilenen ineklerden en son süt alınmalı ve bulaşmayı önlemek için inekler arasında ayırım yapılmalıdır.

Laboratuvara gönderilen süt örneklerinin Mycoplasma spp. yönünden incelemeleri 14 gün içinde tamamlanarak raporlanır. 

Sütte somatik hücre sayısı (SHS) mastitisin bir göstergesidir. Meme dokusunun süt yapan hücrelerini infekte eden mikroorganizmalara karşı savunma amaçlı gelişen lenfositler ve çevrede bulunan epitel hücre döküntüleri somatik hücreleri oluştururlar. SHS ml içerisinde 200.000’ den fazla olduğunda mastitis olduğu varsayılabilir. SHS’ nin yükselmesi sürü yönetimi hatalarının, sağımcı hatalarının, hijyen koşullarının sağlanmadığının belirtisi olabilir. Süt miktarı ve kalitesini düşer. Kaliforniya Mastitis Testi (CMT) şüpheli ineklerin süt örneklerinden SHS incelemesi tavsiye edilir.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM