Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Tüberküloz ve Brucella - Ari Hayvancılık

Süt inekçiliğinde Brucellosis salgın hastalıkların başında gelmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu ve hayvan başına prim vererek desteklediği ''Brucellozis ve Tüberkülozis Ari İşletme Belgesi'' alınması için sürünün çok iyi takibi gerekmektedir. Brucelloziste başlıca klinik belirti olarak sadece yavru atma görülmektedir. Böyle durumlarda da zaten iş işten geçmiş olur. Bunun için sürünün devamlı kontrol altında tutulması büyük önem taşır. Brucellozis bulaşmış çiftliklerde hastalığın eradikasyonu çok pahalıya mal olmakta hatta bazen mümkün olmamaktadır. Bu nedenle özellikle büyük çiftliklerin dikkat etmesi gereken önemli konuları ve yapılması gerekenleri şöyle özetleyebiliriz.

Çiftliğinizin Brucellozis ve Tüberkülozis'ten ari olup olmadığını anlamak için yapılması gerekenler;
1. Tüm sürünüzden Tüberküloz için Heparinli tüplere kan alın ve 30 saat içinde laboratuvara gönderiniz.
2. Tüm sürünüzün kanlarını laboratuvara göndererek Brucellozis yönünden serolojik muayene yaptırınız. Laboratuvara gönderirken hayvanın yaşı ve aşılama bilgilerini de liste halinde gönderiniz. Pozitif bulunan hayvanları derhal çiftlikten uzaklaştırınız.
3. Çiftliğe yeni hayvan girişi yapılacak ise kanları mutlaka laboratuvara gönderilmeli ve hayvanlar en az 21 gün süreyle karantinada tutulmalıdır. Brucellosis ve Tüberkülozis yönünden negatif oldukları teyit edildikten sonra sürüye katılmalıdır.
4. Brucella genç S.19 aşılamaları buzağılara geciktirilmeden (3-4 aylık iken) yapılması ilerde kan serumlarında antikorların daha erken düşmelerine ve laboratuvar test sonuçlarının brucella pozitif gelme ihtimalini düşündürür. Zira aşılı hayvan enfekte hayvan kan antikorlarının ayrılması aşı sonrası belirli zamanlarda ve ancak özel testlerle ortaya konulabilmektedir.
5. Özellikle yavru atan hayvanların kanlarını atık sonrası en az 21 gün sonra mutlaka Brucellosis yönünden laboratuvarda muayene ettiriniz. Atık fötusları laboratuara yollayarak Brucella kültürü istenmelidir.
6. Sürüye katılacak gebe düvelerin satın almadan önce kanları Brucella yönünden serum tüp aglitünasyon testi ile kontrol edildikten sonra doğuma kadar çiftlik içinde diğer hayvanlardan ayrı tutulmalı. Doğumdan 21 gün sonra Brucella yönünden tekrar kontrol edilmelidir.

Ari hayvancılık oluşturmak için laboratuvarımızda Kandan Tüberküloz Testi ve Brucella Testi yapılmaktadır. Özellikle kandan yapılan Gamma İnterferon testi sürünün daha az strese girmesi, deri testinden daha duyarlı olması, zaman tasarrufu sağlaması ve daha duyarlı olması nedeniyle ülkemizdeki bir çok çiftlik tarafından tercih edilmektedir.

TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM