Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Sığırlarda Süt Üre Nitrojeni (Mun) Değerinin Önemi

Süt ineklerinin rasyonlarında ki protein düzeyi ile MUN değeri arasında bir ilişki söz konusu olduğu için, beslenmenin doğruluğunun kontrolü amacıyla sütteki üre nitrojeni kontrol edilmelidir. Rasyon kontrolü amacıyla elbette ki BUN yani kan üre nitrojeni de ölçülebilir ancak MUN ile paralel olan BUN değerini ölçmek için kan alınması gereklidir ki bu da zaman kaybı ve fazladan işgücü oluşturmaktadır.

MUN değeri ölçümü için örnek alırken bazı hususlara dikkat etmek gereklidir. Bunlar;
1. Hayvanlardan normal sağım zamanın da süt alınmalıdır
2. Alımlar her hayvan için aynı saatte yapılmalıdır
3. Süt tankı yerine bireysel örneklerin alınması tercih edilmelidir, böylece hangi hayvanın ne durumda olduğu belirlenmiş olacaktır.

Normal değerler 12-16 mg/dl aralığında olması istenir. Holstein ve Jersey ırkı ineklerde birbirleri arasında farklılık göstermektedir. Holsteinlarda ortalama MUN değeri 15,2 mg/dl iken Jerseylerde 13,7 mg/dl olarak belirlenmiştir.

Yüksek olan MUN değeri erken laktasyon daki hayvanların negatif enerji balansına düşmesine neden olmaktadır. Negatif enerji balansında bulunan hayvanlar düşük enerji ile beslendikleri için zamanla kilo kaybedecekler ve bu durum da süt veriminin azalmasına neden olacaktır. Yüksek MUN değeri uterus içindeki şartları değiştirmekte ve döl tutma problemleri meydana gelmektedir.

MUN değerinin ölçülmesi için sürü içindeki her bir gruptan 8-10 adet hayvan seçilerek test ettirilmesi daha sağlıklı olacaktır.

TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM