Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Kanda Tüberküloz Testi -BOVIGAM® Gamma İnterferon

Koyun, sığır, keçi, bufalo, bizon ve diğer boynuzlugillerde sığır tüberkülozunun teşhisi için kapalı sistem bir laboratuar testidir. İnterferon - ɣ (IFN-ɣ) belirlemesi için monoklonal antikor temelli sandöviç enzimi immunoassay (EIA) testidir. Test sığır plazması veya serumunda IFN-ɣ belirlemesi için özellikle biçimlendirilmiş olup antijenler ile ayrışmamış, heparinize edilmiş kandan hücre taşıyıcılı bağışıklık (CMI) reaktivitesini göstermek için kullanılır. Bu Teste aynı zamanda doku kültürü ve lenf sıvısı dahil diğer test numunelerinde IFN-ɣ tespiti için de kullanılabilir. Dünya Sağlik Örgütü de (W.H.O) Sığır tübekülozu tanısı için BOVIGAM® Gamma İnterferon testini referans test kiti olarak tavsiye etmektedir.


(Bkz: https://web.oie.int/eng/normes/MMANUAL/2008/pdf/2.04.07_BOVINE_TB.pdf). Bu Test çalışma sistemininde analizde sapma olasılığını azaltmak için her kan örneğini iki defa çalışılır. Yani bir hayvanın kanını 4 defa kontrol etmiş olur. Ayrıca her kan örneğinde Sığır ve kanatlı tüberkülozu aranır ve sonuçlar her ikisi için ayrı ayrı verilir.

Yapılan çalışmalarda bu testle Tüberkuloz hastalığında akut dönemde yani erken dönemde hastalık teşhis edilmiştir. Bu test için yapılan performans çalışmalarında grafikte de görülebileceği gibi deri testinden (Tüberkülin) duyarlı olduğu görülmüştür. Testin başarılı olabilmesi için tam donanımlı bir laboratuar ile uzman personel gereklidir.

Testin Avantajları:
1. Bu testin uygulamasında deri testinde ortaya çıkan uygulama ve ölçüm hataları ortadan kaldırılmıştır.
2. Duyarlılığı deri testinden daha fazladır.
3. Ayrıca sonuçlar iki gün içinde alınabilmekte ve hemen sonra Tarım Bakanlığı testleri uygulanabilmektedir.
4. Tarım bakanlığının deri testi ile kontrolünü yaptığı sığırlarda hastalık oluşturan hem sığır hem de kanatlı tüberküloz etkeni saptanabilmektedir.

Kan Toplama
> Anti pıhtılaştırıcı olarak heparin içeren bir kan toplama tüpü içerisine asgari 5 ml kan toplayıp alt üst ederek nazikçe kanı karıştırın.
> Kan örnekleri laboratuara oda sıcaklığında (22±5°C) nakledilmeli toplamayı müteakip 24 saat içerisinde kullanılmalıdır (numuneleri dondurmayın!!).


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM