Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52
ONLINE SONUÇ ANADOLU
www.vetlabanadolu.com

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81
ONLINE SONUÇ AVRUPA

Mikroalbuminüri

 

Mikroalbüminüri (MA), özellikle diabetes mellitus, akut ve kronik böbrek hastalıkları ve hipertansiyonu olan kardiyoloji hastalarında Böbrek Hasarı’nın (Nefropati) tespitinde işlevselliği kanıtlanmış bir erken teşhis tahlilidir.

Mikroalbüminüri testi; böbrek tarafından filtre edilen idrarda miligram (mg) boyutunda ve mikro düzeyde Albümin kaçağı tespitidir.

Mikroalbüminüri testi, idrar stribi ile idrarda albümin tespitinden 100 kata kadar daha hassas bir testtir.

 

TANI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

İdrardaki Mikroalbümin seviyesi 3 aşamada sınıflandırılır;

• < 2.5 mg/dL : Normal

• 2.5 – 30 mg/dL : Mikroalbüminüri

• > 30 mg/dL : Belirgin Albüminüri

 

ENDİKASYONLARI

• Böbrek hastalıklarının erken teşhisi.

• Orta yaşlı hayvanlarda sistemik hastalıkların Renal etkileri.

• Kedi ve köpeklerde böbrek hasarının erken dönem tanısı.

• Tedavi düzeyinin ve prognozun kontrolü.

• Sistemik bir hastalığa sahip kedi ve köpeklerde Glomerular hasar riski artışının takibi.

 

KONTRENDİKASYONLARI

• Üriner kanal enfeksiyonları MA veya Belirgin Albüminüri’ye sebep olabilir.

• Makroskobik Hematüri’de ya da idrar analizinde görülen yüksek sayıdaki Eritrosit (RBC) durumlarında.

 

TESTİN KLİNİK KULLANIMI

• Kedi ve köpeklerde çok düşük düzeydeki proteinüri’nin tespitinde kullanılır. Proteinüri; kedi ve köpeklerde yüksek morbiditede olan ve yüksek mortaliteye sebep olan böbrek hastalıklarında kritik bir belirteçtir.

• Kedi ve köpeklerde böbrek hastalığı tedavisinin izlenmesi amacıyla kullanılır.

• Kardiyak hastalarda kardiyo-renal sendromun izlenmesi amacıyla kullanılır.

• Diyabetik hastalarda (poliüri) böbreğin durumunun izlenmesi amacıyla kullanılır.

 

TEST LİMİTLERİ

• İdrarda kantitatif MA testi yüksek spesifite (özgüllük) ve sensitivite (duyarlılık)’ye sahiptir.

• Analizin;

  • spesifitesi % 99 +
  • sensitivitesi % 95 +

 

ANALİZİN YORUMLANMASI

• İdrarda MA artışı Renal ve Post-Renal sebepler olarak ayrılır.

Artma;

  • Renal

Fizyolojik

Fonksiyonel Proteinüri

Glomerüler Hasar

Glomerüler Kapillar Hipertansiyon

Glomerüler Permeabilite Değişimleri

Enfeksiyöz Hastalıklar

Yangısal hastalıklar

Neoplastik hastalıklar

Diyabet (D. Mellitus)

Aşırı Glukokortikoid Kullanımı

Hiperadrenokortisizm

Hipertansiyon

Hipertiroidizm

Tubulointersitisyal Böbrek Hastalığı

 

  • Post-Renal

Üriner kanal inflamasyonu

Üriner kanal hemorajisi

 

Azalma;

• İdrarda MA azalması anlamlı değildir.

 

ANALİZ ÖRNEKLERİ

Analiz için gereken marazi madde 24 saatlik 1 cc spot idrar olmalıdır.

 

ANALİZ GÜNLERİ

Mikroalbüminüri analizi laboratuvarımızda her gün yapılmaktadır.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM