Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52
ONLINE SONUÇ ANADOLU
www.vetlabanadolu.com

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81
ONLINE SONUÇ AVRUPA

KOAGÜLASYON TESTLERİ-PIHTILAŞMA TESTLERİ

KOAGULASYON TESTLERİ 

Bazı analizlerin yapılması hastanın hayatını kurtarabilir.  Protrombin zamanı (PT-PZ), Aktive Parsiyel Tomboplastin Zamanı (aPTT-aPTZ) ve Fibrinojen testlerinin sonuçları hasta için bu hayati önemde analizler arasında sayılır. Bu testlerin hepsi koagulasyon testidir. Pıhtılaşma sisteminin bozukluklarının tanısındakullanılır. Özellikle hayvanlar gizli seyreden ve operasyon öncesi kontrol edilmeyen koagülasyon bozuklukları cerrahi operasyonlar sırasında hastanın ölümüne neden olabilir. Bu nedenle anestezi gerektirecek cerrahi operasyonlarda operasyon öncesi öncelikle yapılacak testler arasına alınmalıdır. Ayrıca burun, anüs ve ağız gibi alanlarda tekrarlayan kanamalarda, enjeksiyon sonrası durmayan kanamalarda nedeni bulmak için bu testler kullanılır.  Bu testler laboratuvar ortamında yapılmalıdır. Alınacak kan sitratlı tüplere konulmalıdır. 

 

 

PROTROMBİN ZAMANI:

Protrombin zamanı ekstrinsik (Doku Faktörü, Faktör VII) ve yaygın sistemi (Faktör V, X, protrombin, fibrinojen) değerlendirilir. Antikoagulant (Vitamin K) zehirlenmesi ve teşhisinde kullanılan duyarlı bir testtir.

Protrombin zamanı fibrinojen konsantrasyonu 100 mg/dl’ nin altında, protrombin konsantrasyonu normal konsantrasyonun % 30’ dan daha az, ve/veya pıhtılaşma faktörleri V, VII ve X’ dan herhangi birisinin konsantrasyonu normalin % 50’ sinden daha az olduğunda artar. Bunların dışında fonksiyonel anormallikler, faktör inhibitörleri ve karaciğer yetersizlikleri PT’ de değişiklere neden olur.  Yaygın intravasküler koagülasyon (DIC) durumunda faktörlerde tüketimde artış olacağından PT’ de değişime neden olur. Genelde, ektrinsik ve ana yoldaki bozuklukları taramada kullanılan bir testtir. Bunlar arasında faktör VII, X, V, II (protrombin) ve fibrinojeni (I) sayabiliriz. Protrombin zamanın yardımcı olduğu durumlar aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

·       K vitamini eksikliği 

·       Karaciğer hastalıkları 

·       Yaygın damar içi pıhtılaşması (DIC) 

·       Varfarin izleminde

 

AKTİVE PARSİYEL TOMBOPLASTİN ZAMANI (aPTT):

Pıhtılaşma sisteminin bozukluklarının tanısında kullanılan aPTT testi, bir koagülasyon testi olarak tanımlanabilir. aPTT, instrinsik sistemin (Faktör XII, XI, IX ve VII) ve yaygın istemin (faktör V ve X,  protrombin, fibrinojen) en duyarlı ve en spesifik testidir. aPTT, faktör VII’ nin dışında tüm koagulasyon faktörlerini test eder. Bu nedenle koagulasyon testlerinin en önemlisidir. Aynı zamanda heparin tedavisinin takibi ve antikoagulant toksikasyonlarının  (faktör X) teşhisi içinde kullan

Vücuttaki damarlarda bazı durumlarda yırtıklar ve çatlaklar oluşabilir. Bu da kan pıhtılaşmalarına neden olabilir. APTT testi ile ortaya çıkan bu pıhtılaşmalar tespit edilebilir. 

PTT testi de kanın pıhtılaşması için geçen süreyi ölçer. Daha çok cerrahi operasyon öncesinde hastalara yapılır. Ya da invaziv bir girişim olacak hastaların müdahale öncesinde kanama ihtimali olup olmadığı değerlendirmesi için kullanılır.

APTT testinin yapılmasındaki esas amaç kanın pıhtılaşma süresinin ölçülmesidir. Testin sonucu yüksek olduğunda kanın geç pıhtılaştığı anlaşılır. Düşük olması ise tehlikeli bir durumdur. Bu durumda erken pıhtılaşma ortaya çıkabilir. Özellikle Heparin tedavisi alan hastalarda klinik takibi yapılırken bu testlere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Sadece protrombin zamanının uzadığı durumlar: Bu durum genelde problemin ekstrinsik yolda olduğunu gösterir. Protrombin zamanının uzadığı durumlar ise aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

·        Faktör VII eksikliği (doğumsal, varfarin kullanımı, karaciğer hastalığı, K

vitamini eksikliği)

·        Faktör VII inhibitörleri (nadir) 

 

Sadece aktive parsiyel tromboplastin zamanının uzadığı durumlar: Bu durum genelde problemin intrinsik yolda olduğunu gösterir.  aPTZ’nin uzadığı durumlar ise aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 • Faktör VIII, IX, XI eksiklikleri (doğumsal veya edinsel) 
 • Faktör VIII, IX, XI inhibitörleri 
 • Faktör XII, Prekalikrein, YMAK eksiklikleri (klinikte kanama görül- mez) 
 • Heparin kullanımı 
 • Lupus antikoagülan ve/veya antifosfolipid antikorların varlığı 

 

Hem aktive parsiyel tromboplastin zamanının ve hem de protrombin zamanının (İNR) birlikte uzadığı durumlar: Bu durum genelde problemin ana yolda olduğunu gösterir. Bunun nedenleri ise aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 • Faktör II (protrombin), V ve X eksiklikleri (doğumsal, karaciğer hastalığı, YDP, aşırı antikoagülasyon) 
 • Faktör II (protrombin), V ve X antikorları 
 • Eğer PT ve aPTT’ nin yanı sıra TZ de uzamışsa, trombin zamanı altında yukarıda anlatılan bozuklukları düşünmek gerekir. 

PT ve aPTT’si normal fakat klinikte belirgin kanaması olanlarda ise aşağıdaki durumlar düşünülmelidir: 

 • Trombositopeni 
 • İşlevsel trombosit bozuklukları 
 • Vasküler bozukluklar 
 • Faktör XIII eksikliği 

 

FİBRİNOJEN:

Hipofibrinojenemi, fibrinojenin hepatik sentezinin bozulması, DIC sırasında tüketimin artması, primer hiperfibrinolizis, sırasında yıkımlanması ve yaygın hemorajilerde gelişir. 

 

 

Kullanılan Kaynaklar

1.    Turgut, K., Veteriner Klinik Laboratuvar Teşhis. Genişletilmiş 2. Baskı. 2000

2.    İrfan A., Koagulasyon Testleri ve Klinik Kullanımı. Türk Hematolojı? Derneğı? - Temel Hemostaz Tromboz Kursu 

3.    Gezer S., Hamatolog, Koagulasyon Testlerinin Klinik Kullanımı Türk Hematoloji Derneği, 2012, 2, 2 

 


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM