Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52
ONLINE SONUÇ ANADOLU
www.vetlabanadolu.com

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81
ONLINE SONUÇ AVRUPA

RETİKÜLOSİT DEĞERİ

Retikulosit:

 

       Anemide kemik iliğinin yeterli cevap verdiği durumlara rejeneratif anemi yetersiz kaldığı durumlara rejeneratif olmayan anemi adı verilir. Rejeneratif anemide çok miktarda eritrosit kaybı vardır. Bu durum hemoliz veya kanama sonucu olabilir. 

       Bu tip anemide kemik iliği kaybolan eritrositler için daha fazla eritrosit üreterek cevap verir. Dolaşan kanda genç eritrositler (Retkulositler) görülür. Kemik iliğini bu reaksiyon için zamana ihtiyaç duyar. Örneğin akut kan kayıplarında bu zaman kedi için 2-3 gün, kopek için 4-5 gündür. Kronik kan kayıpların da bu zaman uzayabilir. Retikulosit değerinin bilinmesi hem anemi varlığında eritrositlerin damar içi veya dışında  eksildiğini gösterir hem de gizli seyreden hastalıkların teşhisini sağlar. 

 

       Retikulosit değerinin hemogramda mutlaka olması gerekli bir değerdir. Bu değer  kemik iliğindeki eritropoezisin değerlendirmesinde kullanılan önemli bir ölçümdür. Retikulositler olgunlaşmamış eritrositlerdir. Yani kemikiliğinden kan dolaşımına geçerken organellerinden bazıları içlerinde bulundurmaya devam eden eritrositlerdir.  Eritrositlerin kandaki gelişim süresi bir gündür. Hemotokrit değer köpeklerde % 30  kedilerde % 20 den küçük olduğunda retikulosit sayısının saptanması gereklidir. Bu ölçümler sırasında absulut retikulosit sayısı ve retikulosit yüzdesi ile kan yaymalarında polikromazinin kontrol edilmesi gereklidir.

 

 

Retikulositozisin Nedenleri 

 

1. Fizyolojik Retikülositozis

       Kemik iliğinden salınan gelişimini tamamlamış retikülositler önce gelişimlerinin son evresini tamamlamak için dalakta toplanırlar, splenik kontraksiyona sebep olan bir durum oluştuğunde bu retikülositler dolaşıma salınırlar. Örneğin; kan alımı sırasında ve öncesinde meydana gelen heyecan, egzersiz ve epinefrin gibi bazı ilaçlar bu duruma sebebiyet verebilir. Bu retikülositozis geçici olup, kırmızı kan hücrelerinin morfolojisi normal olacaktır. 

2. Patolojik Retikülositozis 

     Patolojik retikülositozisin en yaygın sebepleri; ikincil olarak kemik iliğinden kırmızı kan hücresi üretimi artışına neden olan dış veya iç kanama ve hemolitik hastalıklardır.  Eğer kırmızı kan hücresi yıkımı ya da kaybı, kemik iliğindeki yeni hücre üretiminden daha fazla ise hasta anemik olacaktır. Eğer kırmızı kan hücresi üretimi, hücre kaybı ya da yıkımına denk veya daha fazla ise hasta anemik olmayacaktır. Ayrıca retikülositozis mutlak eritrositozis (eritrosit sayısının artışı) oluşan durumlarda meydana gelebilir. Mutlak eritrositozis durumunda; kırmızı kan hücre sayısı (RBC) ve/veya hematokrit (HCT) değerleri, referans aralığının üst sınırında olabilir veya belirgin polisitemi varlığı ile birlikte referans aralığı değerlerinin üzerine çıkar. Patolojik retikülositozisin sebeplerini daha detaylı incelemek gerekirse aşağıdaki tablo incelenebilir. 

 

 

 

Kan KaybıKan kaybının yaygın nedenleri arasında; travma, gastrointestinal ülserasyon, trombositopeni, koagulopati, trombositopati, neoplazi ve parazitler bulunmaktadır. Hasta anemik ise genellikle kan kaybını teşhis etmek zorlayıcı olmaz. Ancak, gastrointestinal sistemde veya daha az görülen idrar sisteminde meydana gelen düşük dereceli kan kaybı farkedilmeyebilir ve eğer dokuda demir rezervleri tükenmemiş ise potansiyel olarak yüksek retikülosit sayısı görülecek ve hematokrit normal referans değerinde olacaktır. Bu vakalarda anemi gelişmeden önce kırmızı kan hücrelerinde mikrositozis ve hipokromazi gibi hücre morfolojisindeki çeşitli değişiklikler retikülositozis ile birlikte görülebilir. 

Hemolitik HastalıklarKırmızı kan hücrelerinin hemolitik yıkımlanmaları; immun-kökenli hastalık, mekanik veya kırmızı kan hücrelerinin oksidatif hasarı, bazı metabolik hastalıklar, kene kökenli hastalıklar gibi enfeksiyöz nedenler, kırmızı kan hücrelerinin yaşam süresini kısaltan kalıtsal durumlarda ikincil olarak meydana gelebilir. Kırmızı kan hücrelerinin morfolojik anormallikleri bu hastalıklara eşlik eder. İmmun kökenli hastalıklarda frotinin mikroskobik incelemesinde sferositler, oksidatif hasarda ikincil olarak heinz cisimcikleri, kalp kurdu ve hemanjiosarkom gibi mikroanjiopatik durumlarda ikincil olarak sistositler, karaciğer ve dalak rahatsızlıklarında akantositler görülebilir. Ayrıca kan frotisinde, babesia ve feline hemotropik mikoplazmada anemiye bağlı olarak retikulosit değeri artar. 

 

 

 

 

 


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM