Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Analizleri

Sürünün veriminin iyi olması hayvanların sağlıklı olmasına bağlıdır. Özellikle solunum ve sindirim sistemi hastalıkları bu nedenle önemlidir. Bu hastalıklar adı geçen sistemlerde sınırlı kalmaz ve kar?ımıza abort gibi farklı bulgularla gelebilir. Bu nedenle ari hayvancılıkta Tüberküloz ve Brucella taraması gibi solunum ve sindirim sistemi hastalıkları yönünden sürü düzenli kontrol edilmelidir.

TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM