Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Sığırlarda Viral Solunum Hastalıkları

Solunum yolu hastalıkları sığır yetiştiriciliğinde çok önemli bir sorun teşkil etmektedir. Virus ve bakterilerin, stresin de rol aldığı durumlarda oluşturduğu kompleks hastalıklardır. En önemli viral etkenler BVDV (Sığır Viral İshal Virusu), BHV-1 (Sığır Herpes Virusu 1), PI3 (parainfluenza 3 Virusu) , Adenovirus, BRSV (Sığır Sinsityal Dev Hücreli Virus)'dir. Özellikle BHV-1 ve BVDV virüsleri immun sistemi baskı altına alarak ikincil bakteriyal enfeksiyonların açığa çıkmasına yol açmaktadırlar. Buna örnek olarak bu hastalıklarda Mycoplasma gibi bakteriler çoğalarak daha şiddetli semptomlara yol açabilmektedirler.

BHV-1 virusu IBR (İnfeksiyoz Bovine Rhinotracheitis) hastalığına yol açmaktadır. Tıpkı BVD gibi tüm dünya da yaygın olarak görülmektedir. Hastalık lenf yumrularına ve tonsillere yerleşerek latent bir hale dönüşebilir. Latent enfekte hayvanlar persiste olarak semptom göstermeden virusu sürekli saçabilirler, böyle hayvanlar serolojik laboratuar testleriyle ortaya çıkarılabilirler.

BRSV virusu ise 4 haftalık-4 aylık arası buzağılarda etkili olmaktadır. Yüksek ateş, kuru öksürük burun akıntısı ve kciğer yangısı sonucunda yoğun tedaviye rağmen ölüm meydana gelmektedir. PI3 BRSV'ye göre daha az tehlikeli bir infeksiyona yol açar. Adenovirus-3 ise buzağılarda öksürük, rhinitis, pneumonie 'ye neden olmaktadır. Sığırlarda ise respiratorik hastalığın yanında bağırsak yangılarına da neden olmaktadır. Sürü içinde respiratorik hastalık semptomları gösteren hayvanlara yapılacak seralojik testler ile etkenlere yönelik tanı konulabilmektedir. Düzenli aşılama programları yapılarak, buzağıların kolostrumu yeterli miktarlarda almasının sağlanması ile hijyen kurallarına uyulduğu taktirde ve sürüye katılacak her hayvanın önceden hastalık kontrolleri yapılarak enfeksiyonların varlığı engellenebilmektedir.

Laboratuvarımızda kullanılan Solunum Hastalıkları Profili Testinde hayvandan alınan kanın serumunda bu beş hastalık ELİSA yöntemi aynı anda taranıp hızlı bir şekilde sonuç verilmektedir.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM