Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Sığırlarda İshal Yapan Hastalıklar

Hastalığın etkeni E.coli 'nin patojen serotipleridir. Bu bakteriler sağlıklı, hasta insan ve hayvanların bağırsak kanalında, dışkılarında, ahırın her tarafında bol miktarda bulunmaktadır.

Kalın bağırsak lumeninde bulunan bazı E.coli bakterileri stres oluşturan kötü şartlar altında ince barsaklara göç ederek toksin salgılarlar. Bu toksinlerin ince barsakta resorbsiyonu sonucu genel durumda bozulma ve ani ölümlere yol açan enterotoksemik kolibasilloz tablosu görülür.

Cryptosporidiosis klinik olarak buzağı, kuzu ve oğlak gibi genç hayvanlar ile immun yetmezliği olan hayvanlar açısından önemlidir. Özellikle buzağılarda enfeksiyon ağır seyretmekte ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Buzağı enteropatojenleri arasında bulunan Cryptosporidium türleri, buzağı ishallerinin etiyolojilerinde gerek Türkiye ve gerekse Dünya'nın diğer ülkelerinde ilk sıralarda yer almaktadır. Cryptosporidiosis'in göze çarpan en önemli klinik semptomu ishaldir. iştahsızlık, kas titremeleri, dengesiz yürüyüş, sıvı elektrolit kaybı, halsizlik, kilo kaybı, gelişme geriliği beden ısısında hafif artış ve kıllarda karışıklık, Cryptosporidiosis'de görülen en sık klinik semptomtardandır. Ayrıca, dışkı rengi açık sarı-beyazdan yeşil siyaha kadar, dışkının kıvamı kıvamlı ve sulu kıvama kadar değişmekte ve dışkı mukus, fIBRin, gaz kabarcıklı ve kan izleri taşımaktadır. Hastalık üç günlük buzağıılardan erişkin sığırlara kadar her yaştaki sığırlarda gözlenebilir. Fakat özellikle 3 haftalıktan küçük hayvanlarda. Çoğunlukla ölümle sonuçlanan ishallere neden olmaktadır.

Buzağılarda ve yetişkinlerde ishal oluşturarak ölümler ve verim kaybına neden olan bu hastalıkların tanısı dışkıdan alınan örneklerden ishal Yapan Hastalıklar Profili Testiyle ELİSA yöntemi kullanılarak laboratuvarımızda yapılmaktadır.

TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM