Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Sığırlarda Metabolik Profil

Sığırlar için kan profilinin belirlenmesi sürü sağlığının moniterize edilmesini sağlamaktadır. Enerji metabolizmasının yansımasını, karaciğerin durumunu, yüksek süt verimli hayvanlarda abomosal deplasman, ketosis gibi hastalıklarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Metabolik profil için gerekli parametreler; glukoz, fruktozamin, insülin, AST, GLDH, NEFA, BHBA, haptoglobulin, kolesterol dür. Kan profilleri sıklıkla geçiş dönemlerinde ki hayvanların beslenme durumlarını bizlere göstermektedir. Özellik yeni doğum yapmış veya doğumuna 3 ay kalmış yüksek süt verimine sahip ineklerde belirli aralıklarla izlenmelidir. Böylece negatif enerji balansına düşmüş yağlı karaciğere sahip olan hayvanlar belirlenebilmektedir. Karaciğer yağlanması olan hayvanlar da diğer hastalıklara karşı da bir yatkınlık oluşacaktır.

Fruktozamin, geçmişe yönelik kan glukoz seviyesinin izlenmesi için önemli bir parameteredir. Kolesterol kuru madde alımında ki variyasyonları gösterebilir. Düşük seviyelerde beslenme düşük kolesterol demektir. Buzağılamadan sonra düşük kolesterol değeri yağlı karaciğer oluşumu ile ilişkilendirilmiştir. BHBA keton cisimciklerindendir. Kan, idrar ve süt te bakılabilir. GLDH ve AST karaciğer hücre harabiyetinin gösterilmesinde çok önemli parameterelerdir. Laktasyonun başlarında besin ihtiyacı hızlı bir şekilde yükselir. Böylece erken laktasyondaki hayvanlar negatif enerji balansına girerler ve kan da esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) artmaya başlar çünkü yağ dokudan mobilize olurlar. Haptoglobulin se bir akut faz proteinidir ve yangı durumlarında artış göstermektedir. Aynı zamanda yağlı karaciğer sendromunda da yükselmektedir. Bu parametreler dışında albümin, globülin, Ca, P, Mg gibi değerlerde zaman zaman kontrol edilmelidir.


TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM