Anadolu Yakası:
T: 0216 449 65 54
T: 0216 346 10 52

Avrupa Yakası:
T: 0212 420 05 15/16
F: 0212 591 99 81

Sığırlarda Haptoglobin in Önemi

Haptoglobin sağlıklı hayvanların kanlarında belirlenemeyen bir çeşit akut faz proteinidir. Haptoglobin özellikle sığırlar için spesifiktir. CRP ise köpekler için daha spesifiktir. Haptoglobin infeksiyon ya da inflamasyon durumlarında ki doku harabiyetleri sonucunda karaciğer tarafından üretilmeye başlanır. Yüksek haptoglobin seviyelerine mastitis, metritis, abomasum replasmanları, traumatik perikarditis, RPT, bakteriyel nefrit hepatik lipidosis durumlarında rastlanmaktadır. Haptoglobin seviyesi semptomlardan önce yükselmeye başladığı için erken teşhislerde öne geçilmiş olacaktır.aynı zamanda yapılan antibiyotik tedavilerin cevap verip vermediğini belirlemek için de haptoglobin ölçülmelidir.

TurkLab Logo
tarimorman.gov.tr/TAGEM